Plantenkwekerij
"De Bloeiende Reedijk"
Filmpjes over het vervoer naar en plaatsing in de kas

Filmpjes over onze kerststerteelt.

Alle producten, die deel uit maken van ons assortiment, worden in ons bedrijf zelf geteelt.

Hieronder ziet u een tweetal filmpjes over het oogsten en verzendklaarmaken van kerststerren.

 
Van kas naar inpakkers Inpakken eindproduct  

Kijk ook naar onze andere filmpjes over onze produktteelt en -verwerking.
Onze facebook site
Pinnen mag